torsdag 29 juni 2017

Nytt på väg in!

Efter en fin utveckling för grisportföljen under våren har jag under den senaste månaden städat och möblerat om lite i ett försök att dra ner risken. Exempelvis har några innehav som bidragit starkt under det senaste året avyttras. Grunden till försäljningarna är dels högavkastning samt att det är bolag som jag inte kommer vilja äga i 10-15 år framåt.

Ett bolag som jag gärna haft kvar är Lundberg. Dock har premievärderingen samt den låga utdelningen gjort mig lite obekväm på en historiskt högt värderad börs. Försäljningen har lett till att jag försökt byggt upp en liknande struktur som jag fick med Lundbergs dvs Handelsbanken, Skanska och Castellum har fått tagit plats i portföljen. Alla tre är stora stabila och lönsamma bolag som knappast lär ha en tillväxt om 30%/år utan här är jag nöjd med en årlig kursutveckling om ca 6-8% med en utdelning om 3-4%. 

Sista pusselbiten som är på ingång till förmån för Bulten är en gammal portföljbekant och trotjänare, Indutrade. Bulten som funnits ett par år i portföljen har tidigare haft en låg värdering. Nu tycker jag dock värderingen kommit upp en bit vilket gör att den inte längre är lika intressant att äga.  Det faktum att tillväxten var sisådär förra året i kombination med att verksamheten är ganska koncentrerad till ett produkt/kundsegment stödjer mitt beslut ytterligare. 

Indutrade ser jag däremot nästan som ett industriellt investmentbolag diversifierat mot en rad olika produktsegment och marknader vilket ger en fin spridning av intäkterna. Man har historiskt sätt haft en förmåga att växa genom förvärv av kvalitativa och lönsamma bolag med ett högt teknikinnehåll. 

Hittade en fin video på Indutrades hemsida som snabbt ger dig en känsla av vad Indutrade-familjen står för.   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar