Regler

1. Investera regelbundet 
 • Köp varje månad.
2. Sprid riskerna 
 • 12-20 bolag i olika branscher.
3.  Var försiktig med belåning
 • Max 20 % portföljbelåning.
 • I normalläget ska ev. belåning kunna betalas av med nästkommande års utdelning.
4. Förstå vad jag köper 
 • Svenska bolag. 
 • Då bolagstypen inte finns i Sverige ska i första hand Nordiskt alternativ väljas.  
5. Gör min egna analys 
 • Minst 2 dagars betänketid vid köp av nya bolag.
6. Försök inte att tajma marknaden 
 • Håll nere transaktioner och därmed avgifterna.
 • "Time in market not timing the market"
7. Regler för portföljvikt
 • Max 15% per largecap-bolag.
 • Max 10 % per midcap-bolag.
 • Max 7 % per smallcap-bolag.
 • Varje innehav bör ha en portföljvikt om minst 3,5 %.
 • Inget bolag bör viktas så dess utdelning utgör mer än 20% av den totala utdelningen.
8. Köp endast bolag jag är villig att äga minst 10 år.
 • Bolagen bör ha en trend med växande vinster & utdelningar
 • Återinvestera utdelningar!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar