lördag 8 juli 2017

Aktiegrisens Värdegrund

Hållbarhetsarbeten börjar bli en allt viktigare del i företagandet och ska man vara attraktiv hos investerare behöver man ha en policy och plan gällande detta. Själv har jag aldrig riktigt reflekterat över dessa frågor men har på sistone insett att företag som vill lyckas i framtiden måste lägga ner stor energi runt allt som har med hållbarhet att göra.

Om vi nu börjar ställa högre krav på våra företag, borde vi inte göra det samma på oss själva? Vad har vi för policy/plan? Därför fick jag inspiration till att fundera över denna bloggs värdegrund vilket gäller för alla medier som aktiegrisen verkar exempel Twitter osv. Naturligtvis ska ni läsa aktiegrisen som mina egna och personliga tankar och åsikter, dvs detta är vad jag själv vill leva efter.

Positiv Attityd -  Jag väljer att alltid tänka positiv för att kunna se möjligheterna i varje situation

Respekt - Jag ska alltid se, lyssna och försöka förstå andra individer för att kunna se deras unika potential.

Ansvar - Jag är personlig ansvarig till 100% över konsekvenserna av allt jag tänker, säger och gör.

Glädje - Jag vill alltid kunna bjuda på själv och visa uppskattning över andra individers framgång.

Transparent - Jag ska alltid vara öppen, rak och ärlig mot andra samt mot mig själv.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar